Remont śluzy Żerań - ograniczenie godzin śluzowań

RZGW w Warszawie, 2016.03.25 - Komunikat nawigacyjny nr 3/2016 Śluza Żerań. W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na śluzie Żerań śluzowanie będzie możliwe wyłącznie w poniższych terminach: - w dniu 1 czerwca 2016 r. (środa) - w godzinach od 9 do 12, - w każdy poniedziałek po 1 czerwca 2016 r. - w godzinach od 7 do 9 – do odwołania.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje że w związku z pracami remontowymi prowadzonymi na śluzie Żerań śluzowanie będzie możliwe wyłącznie w poniższych terminach:

- w dniu 1 czerwca 2016 r. (środa) - w godzinach od 9 do 12,
- w każdy poniedziałek po 1 czerwca 2016 r. - w godzinach od 7 do 9 – do odwołania.

Ze względu na prowadzone zarówno na śluzie, jak i kanale roboty budowlane prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podpływania do śluzy. Na terenie awanportów i śluzy obowiązuje zakaz opuszczania jednostek.

UWAGA: Osoby rozliczające się za śluzowanie na podstawie biletów proszone są o zgłoszenie chęci śluzowania telefonicznie, pod nr. 22 811 47 20 i ścisłe wypełnianie poleceń śluzowego, który wskaże miejsce oczekiwania na śluzowanie i pobierze opłatę.

Dodatkowo prosimy o pilne śledzenie komunikatów żeglugowych, gdyż zarówno ze względu na stan zaawansowania prac na śluzie i w kanale, jak i ze względu na sytuację hydrologiczną, warunki i terminy śluzowania mogą ulec zmianie.


Śluza Żerań - fot. Piotr Salecki (2015)